MHLE 
Ministry of Health Language Exam

هزینه ثبت نام قابل برگشت یا انتقال به فرد یا دوره ی دیگری نیست.

لطفا پیش از پرداخت هزینه، از ظرفیت حوزه مورد نظر خود اطمینان حاصل کرده و پس از پرداخت، بلافاصله نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام اقدام فرمایید.